Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Johan de Jong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Johan de Jong behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Johan de Jong of haar leveranciers/licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Johan de Jong en vrijwaren Johan de Jong derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Johan de Jong worden verveelvoudigd. Mocht Johan de Jong op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Johan de Jong het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.